ASUS ROG GL702VM leírás

background image

E-kézikönyv

HUG11310

átdolgozott kiadás

Május 2016

background image

2

Notebook PC-hez E-kézikönyv

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a

benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani,

átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában

vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT

VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ

ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA.

AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI

SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT,

ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG,

ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN

KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK

LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzői

tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a

tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS

CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM

ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ

FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A

BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.
Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt,

Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely

alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a

halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül,

illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi

feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek

szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés

alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek

tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:

(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI

MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT,

ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST

IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A

LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: https://www.asus.com/support/

background image

Notebook PC-hez E-kézikönyv

3

A kézikönyvről ............................................................................................................7

A kézikönyvben felhasznált konvenciók ................................................................9
Ikonok .................................................................................................................................9
Tipográfia...........................................................................................................................9

Biztonsági óvintézkedések .....................................................................................10

A Notebook PC használata ..........................................................................................10
A Notebook PC gondozása .........................................................................................11
Megfelelő selejtezés ......................................................................................................12

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés a Notebook PC-vel .............................................................................14

Felülnézet ..........................................................................................................................14
Alulnézet ............................................................................................................................19
Jobb oldal ..........................................................................................................................21
Bal oldal ..............................................................................................................................22

2. fejezet: A Notebook PC használata

Első lépések .................................................................................................................26

Töltse fel a Notebook PC-t ...........................................................................................26
Emelje fel a kijelzőpanel kinyitásához. ....................................................................28
Nyomja meg a Start gombot. .....................................................................................28
Az érintőpad használata ..............................................................................................29

A billentyűzet használata ........................................................................................33

Funkciógombok ..............................................................................................................33
Windows® 10 billentyűk ...............................................................................................34
Multimédia vezérlőbillentyűk ....................................................................................35
Numerikus billentyűzet ................................................................................................36

Tartalomjegyzék

background image

4

Notebook PC-hez E-kézikönyv

3. fejezet: Munka Windows® 10 rendszerrel

Üzembe helyezés .......................................................................................................38
Start menü ...................................................................................................................39

A Start menü indítása ....................................................................................................40
Programok megnyitása a Start menüben ..............................................................40

Windows® alkalmazások .........................................................................................41

Munka Windows® alkalmazásokkal ..........................................................................42
Windows® alkalmazások testreszabása ..................................................................42

Feladatnézet ................................................................................................................45
Snap szolgáltatás .......................................................................................................46

Snap aktív pontok ..........................................................................................................46

Műveletközpont .........................................................................................................48
Egyéb billentyűparancsok ......................................................................................49
Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz .......................................................51

Wi-Fi .....................................................................................................................................51
Bluetooth ..........................................................................................................................52
Repülőgép mód ..............................................................................................................53

Csatlakozás vezetékes hálózatokhoz ..................................................................54

Dinamikus IP/PPPoE hálózati kapcsolat konfigurálása .....................................54
Statikus IP hálózati kapcsolat konfigurálása .........................................................55

A Notebook PC kikapcsolása .................................................................................56
A Notebook PC alvó állapotba helyezése .........................................................57

4. fejezet: Bekapcsolási Öntesztelés (POST)

A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) .....................................................................60

A POST használata a BIOS eléréséhez és a hibaelhárításhoz ..........................60

BIOS ................................................................................................................................60

A BIOS elérése ..................................................................................................................60
BIOS beállítások ...............................................................................................................61

A rendszer visszaállítása ..........................................................................................71

Helyreállítási opció engedélyezése ..........................................................................72

background image

Notebook PC-hez E-kézikönyv

5

5. fejezet: A Notebook PC bővítése

A rekesz fedelének eltávolítása.............................................................................76
A merevlemez-meghajtó beszerelése ................................................................78
M.2 kártya telepítése ................................................................................................83

Tanácsok és GYIK

Hasznos tanácsok a Notebook PC-hez ...............................................................86
Hardver GYIK ...............................................................................................................87
Szoftveres GYIK ...........................................................................................................90

Függelékek

DVD-ROM meghajtó információ ...............................................................................94
Blu-ray ROM meghajtó információ ...........................................................................96
A beépített modem megfelelősége.........................................................................96
Általános áttekintés .......................................................................................................97
Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban .....................................97
Nem hangberendezések .............................................................................................97
A Federal Communications Commission nyilatkozata .....................................99
FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat ..........................................100
Megfelelőségi nyilatkozat (1999/5/EC irányelv R&TTE) ....................................101
CE Jelölés ...........................................................................................................................101
Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken ...........................102
Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban ....................102
UL biztonsági tudnivalók .............................................................................................104
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban ....................................105
TV-Tunerre vonatkozó felhívás (csak bizonyos modelleken) ..........................105
REACH .................................................................................................................................105

background image

6

Notebook PC-hez E-kézikönyv

Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés ......................105
Halláskárosodás megelőzése .....................................................................................105
Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések a lítiummal

kapcsolatban (lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan) ..............................106
Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval kapcsolatban .........................107
CTR 21 jóváhagyás

(beépített modemmel rendelkező PC noteszgéphez) ......................................108
ENERGY STAR termék ....................................................................................................110
Megfelelés a globális környezetvédelmi szabályozásoknak, és az erre

vonatkozó nyilatkozat ..................................................................................................110
ASUS újrahasznosítási program / Visszavételi szolgáltatás .............................111

background image

Notebook PC-hez E-kézikönyv

7