ASUS ROG GL702VM Yardım

background image

E-Kılavuz

GL702VT

TR11310

Birinci Sürüm

Mayıs 2016

background image

2

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK

COMPUTER INC.’in (“ASUS”) açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda

saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden

çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi

bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, “MEVCUT DURUMUYLA” VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA

DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK

ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA

DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA

DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI

VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ

YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS’A

BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları

olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve

sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ

OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ

BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA

DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN

DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS’tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek

durumlarda, zararları ASUS’tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS’tan zarar

tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil)

ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni

yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve

doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde

sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu

Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS’un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS’un, tedarikçilerinin ve

satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR:

(1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ

KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA

DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS’UN,

TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ

OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış https://www.asus.com/support/ adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

3

Bu Kılavuz Hakkında .................................................................................................7

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler ................................................................................9
Simgeler .............................................................................................................................9
Tipografya .........................................................................................................................9

Güvenlik Tedbirleri ....................................................................................................10

Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma ...............................................................................10
Dizüstü Bilgisayarınızın Bakımı ..................................................................................11
Düzgün Geri Dönüşüm ................................................................................................12

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

Dizüstü Bilgisayarınızı Tanıma ...............................................................................14

Üstten Görünüm .............................................................................................................14
Alt Taraf ...............................................................................................................................19
Sağ Taraf .............................................................................................................................21
Sol Taraf ..............................................................................................................................22

2. Bölüm: Dizüstü Bilgisayarın Kullanımı

Başlangıç Sırasında ....................................................................................................26

Dizüstü Bilgisayarınızı Şarj Edin .................................................................................26
Ekranı Açmak İçin Kaldırın ...........................................................................................28
Güç Düğmesine Basın ...................................................................................................28
Dokunmatik yüzeyi kullanma.....................................................................................29

Klavyenin Kullanılması .............................................................................................36

Fonksiyon Tuşları .............................................................................................................36
Windows® 10 Tuşları ......................................................................................................37
Çoklu Ortam Kontrol Tuşları ........................................................................................38
Sayısal Tuş Takımı ............................................................................................................39

İçindekiler

background image

4

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

3. Bölüm: Windows® 10 Ile Çalışmak

İlk Defa Çalıştırmak....................................................................................................42
Başlat Menüsü .............................................................................................................43
Windows® Uygulamaları .........................................................................................45

Windows® Uygulamalarıyla Çalışma ........................................................................46
Windows® Uygulamalarını Özelleştirme ................................................................46

Görev Görünümü .......................................................................................................49
Bölme Çubuğu ............................................................................................................50

Etkin Noktaları Yan Yana Görüntüleme ..................................................................50

Eylem Merkezi .............................................................................................................52
Diğer Klavye Kısayolları ...........................................................................................53
Kablosuz Ağlara Bağlanmak .................................................................................55

Wi-Fi .....................................................................................................................................55
Bluetooth ..........................................................................................................................56
Airplane Mode (Uçak Modu) ......................................................................................57

Kablolu Ağlara Bağlanmak .....................................................................................58

Bir Dinamik IP / PPPOE Ağ Bağlantısının Yapılandırılması................................58
Bir Statik IP Ağ Bağlantısının Yapılandırılması ......................................................59

Dizüstü Bilgisayarınızın Kapatılması ...................................................................60
Dizüstü Bilgisayarınızı Uyku Moduna Alma......................................................61

4. Bölüm: Açılış Öz Denetim Testi (POST)

Açılış Öz Denetim Testi (POST) ..............................................................................64

BIOS ve Sorun Giderme’ye Erişim İçin Post Kullanımı ........................................64

BIOS ................................................................................................................................64

BIOS Erişimi .......................................................................................................................64
BIOS Ayarları .....................................................................................................................65

Sisteminizi kurtarma .................................................................................................75

Bir Kurtarma Seçeneğini Gerçekleştirme ...............................................................76

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

5

5. Bölüm:

Dizüstü Bilgisayarınızı Yükseltme

Bölme Kapağını Çıkarma .........................................................................................80
Rastgele Erişim Belleği (RAM) Takma ..................................................................82
Sabit Disk Sürücü Takma .........................................................................................84
Bir M.2 kart takma .....................................................................................................89

İpuçları ve SSS

Dizüstü Bilgisayarınız İçin Yararlı İpuçları ..........................................................92
Donanım SSS ...............................................................................................................93
Yazılım SSS ....................................................................................................................96

Ekler

DVD Sürücü Bilgisi ..........................................................................................................100
Blu-ray Sürücü Bilgileri ..................................................................................................102
Dahili Modem Uygunluğu ...........................................................................................102
Özet .....................................................................................................................................103
Ağ Uygunluk Beyanı ......................................................................................................103
Sesli Olmayan Ekipmanlar ...........................................................................................103
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı .................................................................105
FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz Beyanı .......................................106
CE İşareti Uyarısı ..............................................................................................................107
Farklı Etki Alanları İçin Kablosuz Operasyon Kanalı ............................................108
Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları ...............................................108
UL Güvenlik Bildirimleri ................................................................................................110
Güç Güvenlik Koşulu......................................................................................................111
TV Tarayıcı Uyarıları ........................................................................................................111
REACH .................................................................................................................................111

background image

6

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Macrovision Şirketi Ürün Bildirimi ............................................................................111
İşitme Kaybını Önleme..................................................................................................111
Kuzey Avrupa Lityum Ikazları (Li-ion Bataryalar İçin) .........................................112
Optik Sürücü Güvenlik Bilgisi .....................................................................................113
CTR 21 Uygunluğu (Dahili Modemli Dizüstü Bilgisayarlar İçin) .....................114
ENERGY STAR Uyumlu Ürün ........................................................................................116
Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı ...............................................116
ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alım Hizmetleri ..........................................................117
Diğer Önemli Bilgiler .....................................................................................................118

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

7